г. Бишкек, ул. Фрунзе, 402

office@dr.kg

+996 312 88 33 15

+996 312 88 33 16

Search form

Contacts

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 402 

Корпоративдик электрондук почта: office@dr.kg
Коом менен байланыш бөлүмү: begaiym.kasymbekova@dr.kg

Телефон:
+996 312 883319
+996 770 888435